Ortokuvat ja 3D-pistepilvet

Ortokuva on karttaprojektioon oikaistu mittatarkka ilmakuva, joka vastaa karttaa. Ortokuvasta voidaan luotettavasti mitata etäisyyksiä tai pinta-aloja ulommaisten lentolinjojen sisäpuolisella alueella.

Yhdellä lennolla voidaan tehdä ortoilmakuvaus jopa 40-50 hehtaarin suuruiselle alueelle. Jos tämä ei riitä, alueita voidaan kuvata peräkkäisillä lennoilla useita ja sitten yhdistää ne toisiinsa. Kun maastoon asetetaan ennen kuvausta signaalimerkit georeferointia varten ja mitataan ne kiinni tarkkuus-GNSS:llä, koko kuvaus voidaan sitoa tarkoin haluttuun koordinaatti- ja korkeusjärjestelmään. Kun käytetään 150 metrin kuvauskorkeutta, yhden pikselin kooksi tulee 3 cm.

Perinteisellä ortoilmakuvauksella tuloksia on voitu joutua odottamaan pitkään, mutta tällä menetelmällä tulokset saadaan tarvittaessa muutamassa päivässä. Menetelmä on jalkaisin tapahtuvaan kartoitusmittaukseen verrattuna ERITTÄIN kustannustehokas.

Yksittäisistä kuvista koostetaan fotogrammetrisesti stereotulkinnan avulla geometrialtaan oikaistu ja sävytasoitettu ortokuvamosaiikki. Siitä saadaan jalostettua ortokuvasta värinsä saava 3D-pistepilvi (ASCII) ja tästä edelleen 3D-pintamalli. Pintamallista (DSM) voidaan muodostaa avoimilla alueilla maanpinnan maastomalli, josta saadaan lasketuksi vaikkapa turveaumojen tai maa-ainesalueiden tuotekasojen tilavuuksia.

Ortokuva saadaan haluttaessa näkymään myös Google Earthissa oikeassa sijainnissaan. Tässä esimerkki lentokenttäalueesta.

Käytössämme on kotimaisen VideoDrone Finland Oy:n suunnittelema ja valmistama laadukas GeoDrone X4L -multikopteri. Kameratelineitä on käytettävissä kuvan tapaan kaksi, joista toisella tehdään pelkkää ortokuvausta. Toiminta-aika on ortokuvauksessa tällä hetkellä uudella akulla maksimissaan noin 35 minuuttia.

Oikealla olevassa kuvassa on kopterin etenemissuunnassa kallistettava kamerateline, jolla voidaan tehdä kohteesta kahteen suuntaan ristikkäistä ortokuvausta. Pistepilveen saadaan silloin pisteitä myös pystysuorille pinnoille, kuten esimerkiksi rakennusten seinäpinnoille, kallioleikkauksiin jne.

Tällä telineellä saadaan aikaan myös laadukkaat viisto-stillkuvat sekä häiriötön videokuva. Kamera asettuu aina vaakasuoraan sekä horisontti voidaan vielä erikseen suoristaa. Toiminta-aika on tällä painavammalla kalustolla ortokuvausta lyhyempi. Kameran näkemä kuva välittyy reaaliajassa ohjaimen monitoriin molemmilla telineillä.

gedronen-gimballit2

 

Esimerkki viisto-ortokuvauksella tuotetusta pistepilvestä: suurennos kontista, rakennuksista ja autosta kuvan oikeassa alakulmassa. Pisteitä saadaan siis myös pystysuorille pinnoille, joita ei saada normaalilla kohtisuoralla ortokuvauksella.

kaatis1