Ilmakuvaus

Miehittämättömällä ilma-aluksella (UAS = Unmanned Aerial System, RPAS = Remotely Piloted Aircraft System) suoritettava ilmakuvaus soveltuu monenlaisiin projekteihin.

Ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu sekä valvonta

Näkyvän valon eli RGB-kameralla

 • Maa-ainestoimijoille: maa-ainesalueiden inventointi, murskekasojen massamääritykset
 • Kunnille ja muille valvontaviranomaisille: maa-ainesalueiden valvontamittaukset
 • Kaava-alueiden suunnittelu, kaavan pohjakartan kuvaukset ja täydennykset,
  YVA-selvitysten kuvaustarpeet, kuvauspisteiden sijaintikoordinaatit tallentuvat automaattisesti
 • Ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat, kasvillisuuskartoitukset, lintujärvien ja kosteikkojen seuranta
 • Turvealueiden seuranta, turvetutkimus, turveaumojen tilavuudet
 • Tarkkailumittaukset, esimerkiksi jätekasojen liikkeiden seuranta
 • Laittoman ranta- ym. rakentamisen seuranta
 • Ympäristövahinkojen arviointi
 • Tulvatilanteen seuranta
 • Laaja-alaisten kaivos- ja maa-ainesalueiden kartoitus, maastomallinnus ja pinta-ala / tilavuusmääritykset. Kartat saadaan haluttaessa näkymään myös Google Earthissa oikeassa sijainnissaan.

  Google Earth on erillinen KML- ja KMZ-tiedostoja käyttävä ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi netistä.
  Tässä KML-esimerkki lentokenttäalueesta
  (maapallon päälle latautuva ortokuva on isohko, saattaa kestää hieman)

Rakentaminen, rakennussuunnittelu, vaikeapääsyiset kohteet

Näkyvän valon eli RGB-kameralla

 • Piha-alueiden ja muun rakennetun ympäristön kartoitus
  >> pistepilvi, mittatarkka ortokuva, korkeusmalli
 • Rakennusprojektien seuranta: talojen, infrakohteiden ja muiden työmaiden työnaikainen säännöllinen dokumentointi (still, video, pistepilvi)
 • Olevien rakennusten 3D-mallinnus pistepilveksi, korjausrakentamiskohteet ym.
 • Julkisivutarkistukset ja 2D-julkisivukuvien tuottaminen
 • Kattojen visuaaliset kuntotarkistukset (still, video) sekä kattojen tarkat pinta-alamääritykset esim vesikattojen korjaussuunnitelmia varten: ortokuvasta tarkat 2D-mitat ja projisoidut alat, pistepilvestä 3D-mitat ja todellisten vinojen pintojen alat
 • Tuulivoimaloiden, mastojen, piippujen ym. työturvallisuuden ja muunkin kannalta hankalat tarkistukset

Lämpökameralla, jossa radiometrinen tallennus + RGB

 • Rakennusten lämpövuodot
 • Patorakenteiden vuotojen paikallistaminen
 • Turveaumojen ja malminjalostuskasojen lämpötilaseuranta

Maa- ja metsätalous

Näkyvän valon eli RGB-kameralla

 • Myrskytuhojen sekä muiden ympäristövahinkojen arviointi
 • Peltovalvontamittaukset, lohkojen pinta-alojen määritys
 • Peltoalueiden kaltevuuksien selvittäminen
 • Salaojakuvaukset, tulvatilanteen seuranta
 • Hakkuusuunnitelmat

NDVI-kameralla (Normalized Difference Vegetation Index) tai
CIR-kameralla (Color InfraRed)

 • Peltojen täsmälannoitustarpeen selvittäminen perustuen havaittuun lehtivihreän määrään
 • Kasvitautien tunnistaminen, esimerkiksi lehtilaikkutaudit
 • Puuston lehtien ja siten puiden kunnon kartoittaminen CIR-kameralla

Urheilualueet

Näkyvän valon eli RGB-kameralla

 • Golfkenttien kartoitus: viheriöiden ja bunkkerien pinta-alat laajennus- ja korjausrakentamisen tarpeisiin, Master Planin ja Stroke Saverien päivitykset, väylien pituudet senttitarkkuudella, tiiauspaikkojen kartoitus, kuivatussuunnittelu, väylien kaltevuuskartat jne. Kartat saadaan haluttaessa näkymään myös Google Earthissa. Pistepilvestä voidaan tehdä markkinointia varten videoita. Niissä tilaaja voi päättää täysin vapaasti ”lentoradat” ja -nopeudet. Katso esimerkki etusivun keskivaiheilta (avautuu uuteen ikkunaan): www.innocad.com

Energiantuotanto ja lämpövuodot

Lämpökameralla, jossa radiometrinen tallennus

 • Kaukolämpöverkostojen vuotojen kartoitus
 • Aurinkovoimaloiden tarkistukset
 • Isojen rakennusten lämpövuodot

Pelastustoiminta

Näkyvän valon eli RGB-kameralla sekä
lämpökameralla, jossa radiometrinen tallennus + RGB

 • Kadonneiden etsintä

Riistanhoito

Näkyvän valon eli RGB-kameralla

 • Riista- ja pesälaskennat, sekä kesällä että talvella


Kuvausta ei oletuksena tehdä ihmisten tai yleisötapahtumien päällä. Kuvaustilanteen riskit määritellään aina paikan päällä ja tapauskohtaisesti. Kaupungissa tai muuten taajaan asutuilla alueilla tehdään aina kirjallinen riskikartoitus ennen lentämistä. Liian kova tuuli ja muut sääolosuhteet saattavat rajoittaa kuvaamista.

Ilma-aluksen operoija Kari Nieminen on suorittanut hyväksytysti Insta Airhow Oy:n verkkokoulutuksen ”RPAS-perusteet ja turvallinen lennätystoiminta”. Insta on RPAS-alan johtava koulutus- ja asiantuntijapalveluiden tarjoaja Suomessa. Karilla on myös Trafin myöntämä ilmailuradiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja käytettävissä käsi-ilmailuradio.

 

insta_todistus

 

Tekijänoikeuslain mukaan kaikki tekijänoikeudet tuotettuihin sisältöihin säilyvät kuvaajalla (Inno-CAD Oy). Asiakas saa käyttöoikeuden tilaamaansa ja maksamaansa sisältöön (kuva tai video). Inno-CAD Oy tulee mainita, kun sisältöä esitetään uutisten ja artikkeleiden yhteydessä missä tahansa mediassa. Käyttöoikeus kattaa kuvamateriaalin käytön ilman lisäveloituksia. Käyttöoikeus ei anna oikeutta jälleenmyydä tai vuokrata sisältöä millään tavalla kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimusta.